Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 Con******** 1.000.000đ
2 Dat******** 320.000đ
3 l�******** 140.000đ
4 min******** 111.110đ
5 lam******** 66.000đ
6 Vie******** 62.000đ
7 tua******** 60.000đ
8 Ngu******** 55.000đ
9 Dat******** 50.000đ
10 jen******** 48.000đ